Miliony dla Wielkopolski z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Blisko 123 mln zł z drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) trafi do Wielkopolski! Oznacza to szeroki strumień pieniędzy na wsparcie inwestycji lokalnych w gminach, powiatach i miastach w całym województwie.

RFIL to wsparcie nie tylko dla samorządów, ale też firm, które realizują inwestycje oraz samych mieszkańców – użytkowników nowych dróg, parków czy osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych.

Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL. Dzięki przyznanym środkom,  wielkopolskie samorządy będą mogły zrealizować planowane inwestycje. Są to,  m.in.:

 • Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni o Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Staszica wraz z wyposażeniem (4 mln zł)
 • Modernizacja infrastruktury obiektów Klubu Sportowego Warta Poznań (4,5 mln zł)
 • Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolno w Gminie Strzałkowo, powiat słupecki  (2 mln zł)
 • Drugi i trzeci etap modernizacji szpitala w Krotoszynie (9 mln zł)
 • Budowa połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką w Kaliszu (6 mln zł)
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej numer 3 w Gnieźnie (4 mln zł)
 • Budowa budynku remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej (kwota 500 tys.)
 • Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Oborniki (200 tys.)
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w gminie Tarnówka (1 mln zł)
 • Budowa instalacji gazowej w szkole podstawowej w Gołańczy (500 tys.)
 • Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej w gminie Wysoka (500 tys.)
 • Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej numer 2 w Rogoźnie (200 tys.)
 • Przebudowa i rozbudowa głównego budynku szpitala, powiat wągrowiecki (1 mln 200 tys.)

Pełna lista inwestycji znajduje się na naszej stronie:  https://www.poznan.uw.gov.pl/programy-i-konkursy/rzadowy-fundusz-inwesty...

Dzięki prawie 800 mln złotych, przyznanych w ramach pierwszego rozstrzygnięcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w naszym województwie udało się dofinansować wiele inwestycji, są to m.in.:

 • Przebudowa szpitalnych oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego, dziecięcego, pomocy doraźnej oraz pomieszczeń socjalnych na potrzeby ratownictwa medycznego, powiat turecki (12 mln zł) 
 • Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej (obecnie szkoła mieści się w czterech budynkach w różnych częściach miasta) Rozbudowa obejmuje budowę nowego skrzydła, Gmina Rydzyna (6 mln zł)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie, Suchy Las (500 tys. zł) 
 • Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (3,2 mln zł) oraz budowa kolektora deszczowego na osiedlu Tyniec (3 mln zł), Kalisz 

Pełna lista inwestycji z pierwszego naboru znajduje się na stronie https://www.poznan.uw.gov.pl/programy-i-konkursy/rzadowy-fundusz-inwesty...

W sumie, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego w całym kraju ponad 13 mld złotych:

 • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce
 • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku
 • 1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu – przyznane właśnie teraz
 • 1 mld zł – skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.)

RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 31.03.2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.03.2021 - 10:13