Narada wojewodów w Warszawie

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z ministrem Joachimem Brudzińskim oraz wiceministrem Pawłem Szefernakerem uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Podczas spotkania omówione zostały tematy związane między innymi z realizacją programu „Czyste powietrze” wpisującego się w działania rządu, odnoszące się do poprawy jakości powietrza.

Przedstawione zostały także informacje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące aktualnej realizacji programu Mieszkanie Plus oraz informacje o wdrażaniu ustawy o zmianie użytkowania wieczystego we własność. Rozmawiano też o zadaniach wojewodów związanych z Programem Inwestycji Dworcowych.

fot. MSWiA

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 10.01.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.01.2019 - 13:48