Nowe drogi i remiza OSP w powiecie konińskim

Minister Zbigniew Hoffmann oraz Wicewojewoda Aneta Niestrawska z wizytą w Kazimierzu Biskupim

9 maja w Posadzie w gminie Kazimierz Biskupi I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawską wraz z Sekretarzem Stanu, Zastępcą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniewem Hoffmannem, Posłem na Sejm RP, Prezesem Zarządu Okręgowego PiS w Okręgu 37. Witoldem Czarneckim oraz Posłem Leszkiem Galembą wzięła udział w otwarciu wyremontowanych ulic: Orkana i Kasprowicza.  Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Mam taką refleksję, że szybko upływa czas pomiędzy jednym i drugim dobrym spotkaniem w gminie Kazimierz Biskupi. 26 września ubiegłego roku wspólnie z Panem Ministrem uczestniczyliśmy w pikniku wojskowym w Kazimierzu, nie tak dawno, bo pod koniec kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisaliśmy umowy z samorządowcami z Wielkopolski Wschodniej na łączną kwotę ponad 22 milionów złotych, wśród beneficjentów jest także Wasza gmina (791 tysięcy złotych dofinansowania na kolejną inwestycję). Dodam, że powiat koniński w latach 2016 – 2021 w ramach wdrażanych przez Wojewodę Wielkopolskiego programów rządowych otrzymał dofinansowanie dla 40 zadań na łączną kwotę ponad 60,1 mln zł – mówiła wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Kolejnym punktem wizyty było podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę strażnicy dla lokalnej jednostki OSP. Łączny koszt jej powstania to prawie 10 mln.  Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych, natomiast 3,89 mln złotych do dotacja z  Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Nowa remiza będzie posiadać m.in. garaż dla 4 wozów bojowych oraz bogate wyposażenie socjalne.

Cieszę się, że mogę wspierać w realizacji tak ważne inwestycje, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa i służą mieszkańcom. Inwestycja jest realizowana m.in. dzięki zaangażowaniu rządu Prawo i Sprawiedliwość. 6 mln zł dofinansowania pochodzi z rządowego programu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To ważna inwestycja również dlatego, że oprócz funkcji z zakresu ochrony bezpieczeństwa publicznego, będą realizowane funkcje integracji społecznej - mówił Minister Zbigniew Hoffmann.

Drodzy Druhowie i Druhny, serdeczne gratulację! Bardzo się cieszę, że dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych oraz Polskiemu Ładowi zrealizujcie ambitne zadanie budowy nowej remizy. Przypomnę, że 14 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy wręczyliśmy promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP, wśród beneficjentów jest każe OSP Kazimierz Biskupi - dodała Wicewojewoda.

 

Autor: Anna Jost - Prześlakowska
Data utworzenia: 09.05.2022
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kotecki
Data aktualizacji: 12.05.2022 - 14:06