Nowy sprzęt dla szpitala w Kępnie

Zmodernizowana pracownia rentgenowska w kępińskim szpitalu może już wznowić działalność. Realizacja tego zadania możliwa była dzięki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie blisko 3 mln zł, co stanowi 80% kosztów inwestycji. W uroczystym oddaniu inwestycji wzięli udział: wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, poseł Katarzyna Sójka, starosta kępiński Robert Kieruzal, dyrektor WOW NFZ Agnieszka Pachciarz oraz dyrektor SPZOZ w Kępnie Beata Andrzejewska.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Kępińskim, a Wojewodą Wielkopolskim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie dysponuje obecnie dwoma nowoczesnymi cyfrowymi aparatami RTG oraz cyfrowym mammografem. Wyremontowano także pomieszczenia pracowni radiologicznej.

Całkowity koszt zadania pn. Zakup cyfrowego aparatu RTG kolumnowego z dwoma detektorami, cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym z trzema detektorami, cyfrowego mammografu oraz wykonaniem prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia Pracowni Radiologicznej Szpitala w Kępnie wyniósł 3 645 650 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji to 2 916 520 zł. Ponadto szpital otrzymał dofinansowanie na zakup ambulansu o wartości 500 000 zł, z czego 400 000 zł pokryły fundusze z dofinansowania. 

W trakcie walki z pandemią, szpitalowi w Kępnie przekazano również środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego, kabinę izolacyjną, respirator stacjonarny, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne oraz podwójny kontener do preTriage.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 23.02.2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 23.02.2021 - 14:14