Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu Biskupim ma nową strażnicę

Rok temu w Kazimierzu Biskupim został wmurowany kamień węgielny pod nową inwestycję. W weekend uroczyście otwarto nową remizę. W wydarzeniu udział wzięli I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, Minister – członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, Poseł na Sejm RP Zbigniew Hoffmann , Poseł na Sejm RP Witold Czarnecki oraz Poseł na Sejm RP Leszek Galemba.

Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zakres zadania obejmował pomieszczenia biurowe i socjalne z salą narad, garaż dla max. 4 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, zaplecze higieniczno-sanitarne, salę ćwiczeń, salę konferencyjną z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowanie terenu wokół strażnicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 11 mln zł, z czego dotacje z programów rządowych pokryły ponad jego połowę.

- Gratuluję Panu Wójtowi Grzegorzowi Maciejewskiemu skutecznego aplikowania po rządowe środki - cieszę się, że mogłam towarzyszyć Państwu w tak ważnym dla lokalnej wspólnoty dniu – mówiła wicewojewoda. Jestem przekonana, że nowa strażnica w gminie Kazimierz Biskupi będzie także miejscem łączącym strażackie pokolenia, co udowadnia dzisiejszy pokaz Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – podkreśliła Aneta Niestrawska.

Uroczystość była również okazją do przyznania druhom OSP Kazimierz Biskupi odznaczeń „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”, przekazania  nowego auta ratowniczo-gaśniczego oraz wręczenia podziękowań osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do budowy nowego obiektu.

Druhowie i druhny ochotniczych straży pożarnych dbają o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców regionu.  Ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami. W ramach programów rządowych jednostki OSP otrzymuje wsparcie w postaci dofinansowania do zakupu sprzętu i wozów ratowniczych. Z tytułu wysługi lat strażacy ochotnicy dostają dodatek do emerytury, z kolei Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mogą liczyć na dotacje celowe, dzięki którym młodzi strażacy mogą się stale rozwijać.  

Podziękowania dla wicewojewody za jej wkład w nowo powstałą remizęWspólne zdjęcie wicewojewody i zaproszonych gości Wicewojewoda z strażakiem przed nową remiza OSP w Kazimierzu Biskupimwspólne zdjęcie pamiątkowe wicewojewody z OSP Kazimierz Biskupi

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 11.09.2023
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Władczyk
Data aktualizacji: 11.09.2023 - 14:07