Otwarcie drogi w gminie Dąbie

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu dobiegła końca. Dziś oddano do użytku blisko kilometrowy odcinek wyremontowanej jezdni. W uroczystości otwarcia realizowanej z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji wziął udział minister Zbigniew Hoffmann, poseł Leszek Galemba, reprezentujący wicewojewodę wielkopolskiego Anetę Niestrawską dyrektor wydziału infrastruktury i rolnictwa WUW Tomasz Małyszka, władze powiatu kolskiego oraz gminy Dąbie.

Wyremontowana ulica Łęczycka łączy się bezpośrednio z drogami wyższej kategorii, tj. drogą wojewódzką nr 263 oraz drogą wojewódzką nr 473. Stanowi bezpośrednie połączenie z województwem łódzkim, gm. Grabów w powiecie łęczyckim. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 876 906,46 zł, a dofinansowanie pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiło 70% wartości inwestycji - 1 313 834,52 zł.

- Każda inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to doskonały dowód na to, że współdziałanie administracji samorządowej i rządowej, a także wykorzystanie środków pochodzących z rządowych programów jest szansą na wszechstronny i zrównoważony rozwój naszego województwa - zaznaczyła w liście skierowanym do uczestników uroczystości wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Środki z FDS przekazywane są na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych, a także budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Fundusz pozwala także na finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Goście uroczystości podczas otwarcia drogiWidok na drogęGoście uroczystości przecinają wstęgę

fot. Starostwo Powiatowe w Kole

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 05.01.2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.01.2021 - 10:30