Otwarcie oddziału rehabilitacji w szpitalu im. Wiktora Degi

Wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek uczestniczył dziś w otwarciu zmodernizowanego oddziału rehabilitacji neurologicznej w szpitalu klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu. Nowy oddział dedykowany będzie osobom wymagającym wsparcia po przebytym udarze mózgu.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, przyznanemu placówce w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zostały wykonane prace adaptacyjne i modernizacyjne oddziału, zakupiono wyposażenie oraz nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Ponadto, poprzez realizację projektu, szpital zapewni pacjentom kontynuację leczenia po odbyciu rehabilitacji wczesnej, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, tym samym zwiększając dostępność do wtórnej rehabilitacji neurologicznej.

Projektem objętych zostanie ponad tysiąc osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie, wymagających pomocy medycznej w ponownym włączeniu w życie społeczne i zawodowe oraz kolejne tysiąc osób z otoczenia osób po udarze.

Jest to już szósty projekt realizowany przez szpital im. Wiktora Degi dzięki wsparciu funduszy europejskich, w tym trzeci projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Placówka dotychczas na projekty społeczne pozyskała ponad 30 000 000 zł.

Wicewojewoda rozmawia z dyrektorem szpitalaWicewojewoda zwiedza zmodernizowany oddział rehabilitacji w szpitaluPlansza przedstawiająca jak wyglądał oddział przed i po modernizacjiKolejna plansza przedstawiająca jak wyglądał oddział przed i po modernizacjiMężczyzna ćwiczy z rehabilitantką

Autor: Jakub Monterial
Data utworzenia: 05.01.2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 05.01.2021 - 14:43