Otwarcie pompowni w Barłogach w powiecie konińskim

W Barłogach z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Anety Niestrawskiej uroczyście otwarta została przepompownia odprowadzająca wody roztopowe i deszczowe z terenu polderu Barłogi do rzeki Warty.

W wydarzeniu uczestniczyli także: Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, Dyrektor RZGW w Poznaniu Bogumił Nowak, Dyrektor Zarządu Zlewni RZGW Wód Polskich w Kole Jan Bartczak, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba oraz przedstawiciele lokalnego samorządu z Wójtem Rzgowa Grzegorzem Matuszakiem, a także mieszkańcy gminy, z myślą o których zrealizowana została inwestycja.

W imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego wicewojewoda Aneta Niestrawska podziękowała za kolejne inwestycje przeciwpowodziowe we wschodniej Wielkopolsce, która boryka się z dużymi deficytami wody.

Wody Polskie opracowały plan przeciwdziałania skutkom suszy - tym samym Polska znalazła się wśród 10 państw europejskich, które stworzyły i przyjęły taki dokument planistyczny.

Susza rolnicza jest obecnie bardzo dużym wyzwaniem dla Polski. Przeciwdziałanie jej skutkom obliguje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do administrowania zasobami wód w sposób zrównoważony i kompleksowy. Cel ten ma być realizowany poprzez opracowanie dokumentów planistycznych, realizację działań retencyjnych, jak i poprzez edukację społeczną. Od wiosny 2020 roku, tylko za pomocą blisko 200 działań podjętych w ramach Kształtowania Zasobów Wodnych udało się zretencjonować dodatkowo 57 mln m sześc. wody.

Po raz pierwszy od 30 lat w Polsce wskaźnik dotyczący retencji wód wzrósł powyżej 6,5% i zbliża się do 7%.

Wody Polskie, we współpracy z samorządami i spółkami wodnymi zrzeszającymi rolników, w ramach Programu zaplanowały łącznie 650 zadań na kwotę 160 mln zł na terenie całego kraju. Zgodnie z prognozami ich realizacja w ciągu trzech lat umożliwi zwiększenie krajowego współczynnika retencji z obecnych 6,5 proc. naweto do 8 proc.

Uczestnicy wydarzenia udzielają informacji dziennikarzom przed otwarciem przepompowni Widok na dwie plansze informacyjneGoście uroczystościMoment przecięcia wstęgi podczas otwarcia przepompowniWidok na rzekęWicewojewoda udziela wywiadu dziennikarzowi TVP

Więcej informacji na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Autor: Anna Jost-Prześlakowska
Data utworzenia: 07.06.2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 09.06.2021 - 13:13