PLK podpisały umowę na modernizację linii Leszno - województwo dolnośląskie

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na kontynuowanie prac na odcinku Leszno - granica województwa dolnośląskiego. To zapewni sprawność przejazdu na trasie Poznań - Wrocław. Efektem inwestycji będzie skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie komfortu obsługi podróżnych na stacjach i przystankach. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś umowę na kontynuację modernizacji linii Poznań - Wrocław, na odcinku Leszno - granica województwa dolnośląskiego. Prace w czerwcu rozpocznie Torpol S.A. Podpisana umowa warta jest 462 mln zł, a prace planowane są do grudnia 2020 roku.

- Zamykamy problem niesolidnego włoskiego wykonawcy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrobiły to już na linii Lublin - Warszawa, a teraz nowy wykonawca przejmie prace na trasie między Lesznem a województwem dolnośląskim. Będzie dobre połączenie w regionach, między województwami i dla połączeń międzynarodowych. Kolej staje się coraz ważniejszym środkiem transportu w Polsce, zarówno dla pasażerów, jak i przewozu ładunków - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.  

Nowy wykonawca wymieni około 40 km torów wraz z siecią trakcyjną. Dokończona będzie przebudowa peronów i przejścia podziemnego na stacji w Rawiczu i Bojanowie. W zakresie prac są nowe przystanki w Kaczkowie i Rydzynie. Budowa wiaduktu drogowego w Bojanowie i przejścia pieszo-rowerowego w Lesznie ułatwi komunikację i zwiększy poziom bezpieczeństwa na styku toru i drogi. Podobny efekt przyniesie budowa nowych wiaduktów na ul. Piłsudskiego i Świętojańskiej w Rawiczu.

- Każdy pasażer poruszający się koleją pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem chciałby, aby modernizacja tej linii dobiegła już końca. Niestety, problemy z poprzednim wykonawcą pokrzyżowały plany Polskich Linii Kolejowych, dlatego z tym większą radością informujemy o podpisaniu nowej umowy. Niech ta umowa będzie tą, która finalnie zamknie inwestycję i pozwoli na przełomie 2020 i 2021 roku szybko i sprawnie pokonać odległości pomiędzy stolicami dwóch województw - mówił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. - Regularnie przyglądam się prowadzonym pracom i gorąco dopinguję, bo czas nas goni - dodał.

- Wykorzystaliśmy okres zimowy, by jak najszybciej, zgodnie z obowiązującym prawem, kontynuować inwestycje na odcinku linii między Poznaniem a Wrocławiem. Nowy wykonawca ruszy z pracami w czerwcu. Inwestycja istotnie poprawi komunikację w regionie i na trasie ważnej dla połączeń krajowych i międzynarodowych - powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Modernizacja linii kolejowej na odcinku Leszno - granica z województwem dolnośląskim wymagała specjalnych działań PKP Polskich Linii Kolejowych w momencie, gdy firma Astaldi jesienią 2018 roku zawiodła i nie realizowała ważnego społecznie kontraktu. Firma wybrana zgodnie z obowiązującymi procedurami deklarowała pełne zaangażowanie i odpowiedzialne wykonanie prac. Gdy pomimo wezwania, wykonawca nie podjął pracy na kontrakcie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozwiązały umowę z Astaldi. Po rozstaniu z głównym wykonawcą, PLK, dzięki umowie z Zakładem Robót Komunikacyjnych DOM Sp. z o.o., zapewniła możliwość kontynuacji prac w newralgicznych miejscach. Pozwoliło to wykonać część robót m.in. przebudowę peronu w Rawiczu i prace na torach między Bojanowem a Lesznem.

Modernizacja linii Wrocław - Poznań

Między stolicami Wielkopolski i Dolnego Śląska wykonano już prace na odcinku dolnośląskim oraz Poznań - Czempiń. Ich efektem są m.in. konkurencyjne dla ruchu drogowego podróże między Wrocławiem a Obornikami Śląskimi, Żmigrodem i Lesznem. Nowy standard obsługi mają stacje i przystanki oraz połączenia na trasie Poznań - Czempiń.

Pozostały do wykonania zakres prac to odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń. Na odcinku Czempiń - Leszno prace prowadzi Torpol S.A. Podpisana dziś umowa rozwiąże problemy z realizacją prac na odcinku Leszno granica województwa dolnośląskiego.

Dwa regiony - jedna linia

Modernizacja linii E59 z Poznania do Wrocławia skróci czasu przejazdu między Czempiniem a Rawiczem o około 20 minut. Pociągi pasażerskie pojadą nią z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Zmodernizowane perony, przejścia podziemne i nowe wiadukty zwiększą bezpieczeństwo oraz zapewnią lepszy komfort podróży.

Inwestycja realizowana w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń” jest warta ponad 1,5 mld zł. Z tej kwoty około 1,2 mld zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Zakończenie wszystkich prac planowane jest do końca 2020 roku.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 10.05.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.05.2019 - 14:14