Podsumowanie inauguracji roku akademickiego w województwie wielkopolskim

Początek października to również początek roku akademickiego. Z tej okazji wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła w uroczystościach inaugurujących rok akademicki 2021/2022 w Wielkopolsce.

1 października w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wicewojewoda Aneta Niestrawska reprezentowała wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Podczas uroczystości Rektorzy podpisali list intencyjny w sprawie powołania federacji poznańskich uczelni publicznych. Tego samego dnia wicewojewoda reprezentowała Ministra Edukacji i Nauki, prof. Przemysława Czarnka podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W trakcie uroczystości wicewojewoda odczytała adres od Ministra, a także przekazała życzenia od wojewody wielkopolskiego. 

Wicewojewoda reprezentowała również Ministra Edukacji i Nauki podczas inauguracji w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu 2 października, w Państwowej Szkole Wyższej w Gnieźnie im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 4 października, gdzie obecny był również Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata, a także w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Politechnice Poznańskiej. 

- Misją uczelni jest prowadzenie badań naukowych, odkrywanie prawdy oraz kształcenie umiejętności jej poznawania. Prawda jest wartością, która definiuje tę instytucję. Ma ona moc jednoczącą, może być fundamentem zgody i solidarności, także na poziomie społecznym. Prawda jest również fundamentem wolności akademickiej. Tę wolność chcemy wzmacniać i promować w każdym wymiarze działalności akademickiej - napisał w liście do władz wielkopolskich uczelni Minister Edukacji i Nauki.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wicewojewoda reprezentowała wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego i odczytała okolicznościowy list. 

- Uniwersytet Przyrodniczy jest jedną z najważniejszych w naszym kraju uczelni, tak kompleksowo zajmujących się środowiskiem, w którym żyjemy i które kształtujemy. Jestem pełen uznania dla wszystkich uniwersyteckich działań na rzecz świadomego korzystania i ochrony zasobów przyrody oraz zapewniania wysokiej jakości życia człowiekowi - napisał w liście wojewoda. 

W wydarzeniu udział wzięła także Małgorzata Golińska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Konserwator Przyrody.

8 października inauguracji  w  Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu towarzyszyły wydarzenia związane z nadaniem imienia Uniwersytetowi Magdaleny Abakanowicz: m.in. wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu: Magdalena Abakanowicz, Jesteśmy strukturami włóknistymi. Podczas wydarzenia wicewojewoda odczytała list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

- Jako rząd chcemy, aby ośrodki akademickie zapewniały wysoką jakość prowadzonych prac badawczych, także na poziomie międzynarodowym, jak i ściśle współpracowały z partnerami biznesowymi. Jestem przekonany, że plan oparty na najlepszych wzorcach zagranicznych oraz systemie staży zagwarantuje absolwentom zdobywanie wiedzy oraz konkretnych doświadczeń zawodowych, ale także będzie kształtował postawy oparte na klasycznym systemie wartości- napisał w liście do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz premier. 

W ramach inauguracji roku akademickiego na Akademii Muzycznej 14 października wojewoda Michał Zieliński odebrał od władz uczelni podziękowania za przekazanie budynku po kinie Olimpia na cele dydaktyczne uczelni. Uroczystość była też okazją do wręczenie szeregu państwowych odznaczeń za wkład w rozwój kultury polskiej.

władze uczelni podczas inauguracji władze uczelni podczas inauguracji władze uczelni podczas inauguracji wicewojwoda przemawia podczas inauguracji

Autor: Dawid Pius
Data utworzenia: 14.10.2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.10.2021 - 07:15