Program inwestycyjny zatwierdzony. Fundusz Dróg Samorządowych podpisany

Osiem obwodnic wielkopolskich miast zostało ujętych w rządowym "Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030". Dwie z nich powstaną̨ niedługo w powiecie krotoszyńskim. Bezpiecznie i komfortowo pojedziemy niedługo przez Koźmin Wielkopolski i Krotoszyn. Dziś wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał programy inwestycji dla budowy obwodnic Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa oraz Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.

Konferencja na temat tych inwestycji odbyła się̨ dziś́ w Bożacinie w powiecie krotoszyńskim. - Część z tych inwestycji to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie - mówił minister Rafał Weber. 

Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miast. Dzięki tym inwestycjom nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego, skrócenie czasu przejazdu przez centrum miejscowości i zwiększenie przepustowości w tych miejscowościach. Inwestycje te poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Dziś minister Weber podpisał programy inwestycji dla budowy obwodnic Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa oraz Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.

Podczas konferencji wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał ze starostą krotoszyńskim i burmistrzem Zdun umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie w wysokości 91 tys. zł trafi do powiatu krotoszyńskiego, który przebuduje drogę oraz wybuduje chodnik w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Gorzupia. Z kolei do Zdun trafi 1,4 mln zł, a przebudowana zostanie ulica Łacnowa. 

W spotkaniu udział wzięli wiceminister infrastruktury Rafał Weber, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, europoseł Andżelika Możdżanowska, poseł na sejm Jan Mosiński, poseł na sejm Tomasz Ławniczak, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz samorządowcy.

Autor: Maciej Parysek
Data utworzenia: 26.06.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 26.06.2020 - 17:23