Rocznica akcji Bollwerk

Dziś upamiętniono 79. rocznicę przeprowadzenia głośnej sabotażowo-dywersyjnej akcji pod kryptonimem „Bollwerk” - ważnego dla historii Poznania wydarzenia z 1942 roku, wykonanego na rozkaz gen. Władysława Sikorskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. W imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego, wraz z władzami samorządowymi i kombatantami wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek złożył wiązankę pod obeliskiem przy ulicy Estkowskiego, upamiętniającym bohaterów tamtych dni.

W wyniku śmiałego, dobrze zaplanowanego uderzenia, żołnierze Armii Krajowej w nocy z 20 na 21 lutego spalili kompleks magazynowy niemieckiego okupanta na terenie portu rzecznego na Warcie w Poznaniu. Zniszczeniu uległy zgromadzone w magazynach zapasy - komplety ogumienia dla pojazdów bojowych, broń, żywność, wielkie ilości koców i ciepłej odzieży, przeznaczone dla tysięcy żołnierzy niemieckich walczących na froncie wschodnim. Akcja powiodła się, jednak już wiosną doszło do masowych aresztowań.

Dzisiejsza skromna ceremonia odbyła się z udziałem między innymi przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej Zenona Wechmanna, wicemarszałka województwa Wojciecha Jankowiaka, prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, członka zarządu powiatu poznańskiego Piotra Zalewskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza.

Pamiątkowe wiązanki i znicze złożyli również: w imieniu dowódcy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownika Rafała Miernika - porucznik Mikołaj Klorek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Poznaniu – Ewa Frąckowiak, w imieniu dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, dra hab. Rafała Reczka - Wojciech Chałupka, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu.

Składanie wiązanek kwiatów przez delegacjeWarta honorowa żołnierzy przy pomniku

Autor: Jakub Monterial
Data utworzenia: 19.02.2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.02.2021 - 11:35