Ruszył Narodowy Spis Powszechny 2021

Dziś, 1 kwietnia, rozpoczął się obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Można wziąć w nim udział przez Internet, ale dla tych osób, którzy nie posiadają dostępu do niego w każdej gminie zorganizowane zostaną punkty samospisu. Spis potrwa do 30 września 2021 r.

Spis jest obowiązkowo realizowany metodą samospisu internetowego na stronie spis.gov.pl. Uzupełniająco będzie prowadzony metodą wywiadu telefonicznego i metodą wywiadu bezpośredniego. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale bądź czasowo na terenie Polski. W spisie ludności i mieszkań zbierane będą dane dotyczące: struktury demograficznej, aktywności zawodowej, niepełnosprawności a także warunków mieszkaniowych. 

- Na podstawie danych uzyskanych podczas spisu rząd podejmuje najważniejsze decyzje z zakresu polityki społecznej oraz gospodarki na następne lata. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich Wielkopolan do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań - mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, który pełni funkcję Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. 

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach.

Jeśli ktoś, np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, nie będzie się w stanie dokonać spisu metodą samospisu internetowego, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 01.04.2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Stube
Data aktualizacji: 06.04.2021 - 15:24