Rządowe środki przeciw skutkom pandemii koronawirusa

W 2022 roku nastąpiła zmiana w zakresie finansowania realizacji inwestycji przez podmioty lecznicze. Umowy w 2021 r. były zawierane pomiędzy Szpitalem a Ministerstwem Zdrowia. W roku bieżącym przydzielono wojewodom pulę środków finansowych na realizację zadań związanych z walką z COVID-19, w tym dla Wojewody Wielkopolskiego w wysokości ponad 53 mln zł. Do dziś (09.05.2022) wojewoda podpisał 25 umów na 39,4 mln zł.

- Rząd premiera Mateusza Morawieckiego kładzie przede wszystkim nacisk na zrównoważony, dynamiczny rozwój całej Polski, ale przede wszystkim, aby działania, które są podejmowane i inwestycje, które są realizowane, służyły drugiemu człowiekowi – podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej podczas briefingu prasowego w Grębaninie, gdzie znajduje się Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Kępnie, który zostanie rozbudowany dla pacjentów przebywających na rehabilitacji pocovidowej.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, w obecności Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, europoseł Andżeliki Możdżanowskiej oraz posłów na Sejm RP - Katarzyny Sójki i Tomasza Ławniczaka, podpisał dziś umowy z trzema placówkami:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie - rozbudowa oddziału w Grębaninie - rehabilitacja pocovidowa - 5 500 000,00 zł,
  • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - rozbudowa oddziału izolacyjnego - 4 608 460,00 zł,
  • Szpital Powiatowy w Jarocinie - zakup sprzętu dla Szpitala 1 000 000,00 zł.

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 powstał jako odpowiedź na potrzeby obywateli i aby zniwelować skutki pandemii koronawirusa. Dzięki tym środkom możliwe jest m.in. finansowanie inwestycji i zakupu sprzętu medycznego, który jest tak istotny dla funkcjonowania wielkopolskiej służby zdrowia – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Przekazanie czeku na dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego w JarocinieWojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas briefingu prasowegoPodpisanie umowy na dofinansowanie dla SP ZOZ w KępniePrzekazanie czeku na dofinansowanie dla ZZOZ w Ostrowie WielkopolskimWojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas briefingu prasowego w Ostrowie Wielkopolskim

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 09.05.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.05.2022 - 19:56