Rządowe wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W Olszówce w powiecie kolskim odbyło się przekazanie kolejnych środków finansowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów: kolskiego, konińskiego, tureckiego i słupeckiego oraz Komendy PSP w Słupcy. W wydarzeniu udział wzięła reprezentująca Ministra – członka Rady Ministrów, sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniewa Hoffmanna – szef gabinetu politycznego Ministra Joanna Szczechowska, I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jolanta Ratajczak. Gospodarzem uroczystości był wójt gminy Olszówka Włodzimierz Fraszczyk.

W ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Ochotnicze Straże Pożarne z Bierzwiennej Długiej, Kłodawy, Górek, Olszówki, Koła nad Wartą i Trzęśniewa otrzymały dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł.

Pan Minister Zbigniew Hoffmann, poseł z tego regionu, który od lat w swojej publicznej służbie zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, docenia służbę druhów-ochotników  oraz strażaków państwowej straży pożarnej. Dzięki pracy i zaangażowaniu Pana Ministra zarówno jednostki ochotniczych straży pożarnych z Wielkopolski wschodniej, jak i komend państwowych straży pożarnych doposażane są w nowoczesny sprzęt, który przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców tego regionu – podkreśliła szef gabinetu Ministra Joanna Szczechowska. 

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność straży pożarnych dofinansowanie na m.in. docieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii, modernizację istniejących źródeł światła na energooszczędne dofinansowanie otrzymały: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy oraz Ochotnicze Straże Pożarne z: Ratynia, Wrąbczyna, Miłkowic, Starego Miasta, Mielnicy Dużej, Skarżyna, Łagiewnik, Czartowa.

Ochotnicze Straże Pożarne mają wielkie znaczenie dla Naszej Ojczyzny – Polski -  i dla Naszych Małych Ojczyzn. Strażacy ochotnicy odgrywają kluczową rolę w budowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dbają o bezpieczeństwo mieszkańców swojej małej ojczyzny i biorą udział w akcjach ratunkowych. Nierzadko zastępy OSP stawiają się jako pierwsze w miejscach wypadków czy katastrof, ofiarnie i bezinteresownie niosąc pomoc, która budzi szacunek i podziw społeczności. Rząd Prawa i Sprawiedliwości docenia  druhów ochotników, dzisiejsza uroczystość jest tego potwierdzeniem, podobnie jak Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadza świadczenie ratownicze, ale także reguluje kwestie prawne. To bardzo ważne, aby zarówno komendy państwowe, jak i jednostki ochotnicze były wyposażane w nowy sprzęt – mówiła Wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Zarząd Funduszu przyznał pomoc dla 64 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w tegorocznym naborze na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza wspierające działalność straży pożarnych, na kwotę ogółem około 2 mln 607 tys. zł. Do tej pory Fundusz zawarł 20 umów dotacji z Państwowymi Strażami Pożarnymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na kwotę około 625 tys. zł. Dzisiaj zostaną zawarte kolejne umowy dotacji z na kwotę ponad 347 tys. zł.

Przemowa I wicewojewody Anety NiestrawskiejPrzemawia Jolanta Ratajczak - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPrzemawia Joanna Szczechowska - szef gabinetu Ministra Zbigniewa HoffmannaPrzemówienie przedstawiciela Ochotniczej Straży PożarnejPrzemawia Włodzimierz Fraszczyk - wójt gminy OlszówkaWspólne zdjęcie

Autor: Jarosław Władczyk
Data utworzenia: 21.09.2022
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 21.09.2022 - 15:26