Służby gotowe do akcji "Zima"

Pod przewodnictwem wicewojewody wielkopolskiego Anety Niestrawskiej obradował dziś Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem przewodnim posiedzenia było zapoznanie się ze stanem przygotowania do działań służb i straży oraz zarządców infrastruktury kolejowej podczas nadchodzącej zimy. 

Główny nacisk położono na gotowość niesienia pomocy osobom bezdomnym, szczególnie w okresach niskich temperatur. Nie pominięto również kwestii zapewnienia przejezdności głównych szlaków komunikacyjnych drogowych jak i kolejowych. Podczas posiedzenia służby i straże mundurowe, ale również zarządcy dróg, potwierdziły gotowość do akcji "Zima".

Tematem uzupełniającym było podsumowanie wojewódzkiego ćwiczenia z zarządzania kryzysowego "Wielkopolska-2019". Wnioski z ćwiczenia posłużą do zaktualizowania niektórych procedur z Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego, które podlegały praktycznej weryfikacji.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 06.11.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 06.11.2019 - 12:10