Spotkanie z głównym inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa

O nowych wyzwaniach stojących przed Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozmawiał dziś wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann z Andrzejem Chodkowskim, głównym inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z realizacją obecnych zadań w obszarze zdrowia roślin oraz nasiennictwa, a także czekające inspekcję nowe wyzwania związane z dyrektywami unijnymi dotyczącymi urzędowej kontroli, zdrowia roślin i nasiennictwa. Podkreślano dużą wagę zadań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na rzecz rolnictwa w Wielkopolsce i gospodarki regionu. W Wielkopolsce produkuje się i certyfikuje prawie 25 % materiału siewnego w skali kraju.

Minister Andrzej Chodkowski - główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa - gościł dziś w Wielkopolsce z okazji odbywających się w WIORiN w Poznaniu warsztatach związanych z praktycznymi aspektami wdrażania najważniejszych wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 w laboratoriach PIORiN. W warsztatach udział biorą przedstawiciele laboratoriów inspekcji z całego kraju.

Autor: Sebastian Antczak
Data utworzenia: 11.06.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.06.2019 - 07:30