Szkoła Branżowa we Włoszakowicach z nowym patronem

We Włoszakowicach w  powiecie leszczyńskim wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wspólnie z generałem Wojska Polskiego, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosławem Miką oraz sekretarzem Stanu, pełnomocnikiem Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Janem Dziedziczakiem uczestniczył w uroczystości nadania Branżowej Szkole I Stopnia imienia "Weteranów Działań Poza Granicami Państwa".  

– Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem szacunku i uznania dla 115 tysięcy polskich weteranów 92 misji pokojowych i stabilizacyjnych w Europie, Azji i Afryce. Niektóre z tych misji nadal trwają. Chciałbym wyrazić słowa podziękowania dla wszystkich nauczycieli i pedagogów związanych z Zespołem Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Wybraliście Państwo patronów, którzy przypominają o najwyższych wartościach – patriotyzmie, pracy dla Ojczyzny i solidarności w obronie pokoju i bezpieczeństwa. Ich dokonania motywują do wysiłku i odpowiedzialności w kształceniu oraz doskonaleniu własnych charakterów – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Branżowa Szkoła I Stopnia we Włoszakowicach, wcześniej zwana Zasadniczą Szkołą Zawodową, powstała 1 września 2007 roku. W placówce funkcjonują klasy wielozawodowe. Przedmiotów ogólnokształcących młodzież uczy się w szkole. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się odrębnie dla każdego zawodu, na kursach zawodowych.  

Generał Jarosław Mika odczytał list w imieniu ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Dokonano również odsłonięcia pamiątkowego murala. Wydarzeniu towarzyszył piknik militarny, za którego przygotowanie odpowiedzialni byli między innymi żołnierze z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystość nadania imienia "Weteranów Działań Poza Granicami Państwa” została objęta patronatem honorowym ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

wojewoda wraz z zaproszonymi gośćmi na uroczystościach uczniowie w mundurach z okresu powstania wielkopolskiego przed muralem

Autor: Dawid Pius
Data utworzenia: 24.09.2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.09.2021 - 06:57