Szkolenie dla samorządowców

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otworzył dziś szkolenie na temat „Nowelizacji ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego i ich skutków dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w nowej kadencji 2018-2023 ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących raportu o stanie gminy oraz komisji skarg, wniosków i petycji”.

Spotkanie szkoleniowe odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i zostało zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prelegentem szkolenia był Krzysztof Nowak – dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Autor: Sebastian Antczak
Data utworzenia: 11.06.2019
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.06.2019 - 07:15