Sztab kryzysowy ws. ewentualnego zagrożenia powodziowego

W MSWiA odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem m.in.: premiera RP Mateusza Morawieckiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra obrony narodowej, ministra infrastruktury, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, prezesa PGW Wody Polskie oraz wojewodów. W wideokonferencji uczestniczył wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację hydrologiczną na głównych rzekach oraz stopień zagrożenia powodziowego i przygotowanie służb na wypadek interwencji w dowolnym zakątku kraju. Nie ma zagrożenia powodziowego w Wielkopolsce. Mimo to, wojewoda Michał Zieliński, w piśmie skierowanym do samorządów, zawnioskował o sprawdzenie procedur oraz przeprowadzenie przeglądu sprzętu zgromadzonego w magazynach przeciwpowodziowych.

Wojewoda uczestniczy w posiedzeniu sztabu kryzysowegoWidok na monitor na którym są widoczni wszyscy uczestnicy wideokonferencji

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 17.02.2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.02.2021 - 09:55