Testy dla nauczycieli na obecność Covid-19

Dziś rozpoczęły się testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Testy będą przeprowadzane do 15 stycznia 2021 roku.

Na testy mogli się zgłosić nauczyciele oraz pracownicy szkół. Badania będą wykonywane metodą RT-PCR w jednostkach inspekcji sanitarnej i w punktach drive-thru. Testy są dobrowolne i bezpłatne. - To duże przedsięwzięcie jest możliwe do przeprowadzenia dzięki dobrej współpracy z sanepidem oraz 12 Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej. Zachęcam nauczycieli oraz osoby uprawnione do badań, aby w trosce o swoje zdrowie i zdrowie uczniów skorzystali z testów - mówiła podczas inauguracji badań przesiewowych w Poznaniu wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Zapotrzebowanie na testy dla nauczycieli zostało zebrane poprzez kuratorium oświaty i wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną i przekazane do ministerstwa zdrowia. W Wielkopolsce chęć wykonania testu na SARS-CoV-2 zadeklarowało 9573 nauczycieli, czyli 57,5 proc. pedagogów mających bezpośredni kontakt z klasami I-III oraz 6125 pracowników administracji i obsługi szkół, czyli 57,3 proc. pracowników niepedagogicznych. Nadal istnieje możliwość wykonania badań wśród osób, które nie zgłosiły takiej deklaracji.

Wynik badania każdy otrzyma najpóźniej w niedzielę - 17 stycznia 2021. Będzie on dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta. Aby zobaczyć swój wynik należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podać swój PESEL.

Wicewojewoda Niestrawska udziela informacji podczas konferencji z mediamiPrzedstawiciel 12 WBOT udziela informacji podczas konferencji z mediamiWidok na samochody, które oczekują w kolejce na wykonanie testu na obecność Covid-19 Wicewojewoda Niestrawska udziela informacji podczas konferencji z mediamiTrzech pracowników medycznych czeka w gotowości na wykonanie testuPrzedstawiciel Wojsk Obrony Terytorialnej wskazuje kierowcy samochodu drogę na badanie

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 11.01.2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.01.2021 - 15:40