Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych

Gratulacje oraz słowa podziękowania za życiową postawę, codzienną pracę oraz szczególną działalność na rzecz kraju przekazała dziś wyróżnionym mieszkańcom regionu wicewojewoda Aneta Niestrawska, która wręczyła odznaczenia państwowe. Wicewojewoda uhonorowała blisko 30 Wielkopolan.

Zasłużone osoby odznaczone zostały Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości.

Podczas uroczystości wicewojewoda wręczyła Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Bronisławie Bachmatiuk. Odznaczenie zostało nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej oraz za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich. Pośmiertnie medal odebrał syn.

Bronisława Bachmatiuk w czasie II wojny światowej, od sierpnia 1942 roku do marca 1944, wspólnie z rodziną udzieliła schronienia małżeństwu żydowskiemu - Rozy i Karolowi Bergmanom, którzy uciekli z transportu wywózkowego, była zaangażowana w zanoszenie jedzenia oraz pilnowanie kryjówki.

Odznaczenia odebrali również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Stare Miasto oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także kombatanci, działacze na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz solidarności podziemnej.

Medale przyznane zostały też za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych oraz zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

Plansza informująca o uroczystości wręczenia odznaczeńWspólne zdjęcie wicewojewody oraz odznaczonej osobyWicewojewoda wręcza odznaczenie państwoweWspólne zdjęcie wicewojewody oraz odznaczonej osobyWspólne zdjęcie wicewojewody oraz odznaczonej osobyWspólne zdjęcie wicewojewody oraz odznaczonych osóbWicewojewoda wręcza odznaczenie państwoweWicewojewoda wręcza odznaczenie państwoweWicewojewoda wręcza odznaczenie państwoweWicewojewoda wręcza odznaczenie państwoweWicewojewoda wręcza odznaczenie państwoweWicewojewoda wręcza odznaczenie państwoweWspólne zdjęcie wicewojewody oraz odznaczonych osóbZbliżenie na odznaczoną osobęWspólne zdjęcie wicewojewody oraz odznaczonych osób

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 30.07.2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 30.07.2021 - 15:55