Uroczystości w Chełmnie nad Nerem

10 września na zaproszenie proboszcza parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie ks. Grzegorza Grochowskiego oraz wójta gminy Grzegorzew Bożeny Dominiak wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła w uroczystości upamiętnienia pomordowanych Polaków, Żydów, Romów i Sinti, Dzieci Czeskich, Jeńców Sowieckich w Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w Lesie Rzuchowskim.

Uroczystość rozpoczęła się od maszy świętej w intencji Pomordowanych w Obozie i ofiar II wojny światowej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Meringa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej.

W imieniu wojewody wielkopolskiego wicewojewoda Aneta Niestrawska złożyła kwiaty w Lesie Rzuchowskim przy Ścianie Pamięci, a także odczytała list. - Ta niezwykle podniosła i ważna uroczystość jest wyrazem naszej pamięci. Las Rzuchowski był miejscem największego ludobójstwa na terenie Wielkopolski w czasie II wojny światowej. Dziś oddajemy cześć i modlimy się za tych, którzy zginęli w pierwszym niemieckim obozie natychmiastowej zagłady. Od wielu lat, mozoloną pracą wielu wspaniałych ludzi, budowany jest ten pomnik pamięci o miejscu, w którym śmierć poniosło około 200 tysięcy osób. My, Polacy, mamy obowiązek dawać świadectwo - i przekazywać je kolejnym pokoleniom. Niech tragiczna historia będzie przestrogą dla nas wszystkich żyjących w bezpiecznych czasach pokoju.  

- Jestem przekonany, że nasza wspólna pamięć i troska wielu środowisk o godne uczczenie tamtych tragicznych wydarzeń, zapewnią pokoleniową ciągłość, dlatego składam serdeczne podziękowania Organizatorom - Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie oraz Urzędowi Gminy Grzegorzew - dzięki Państwa zaangażowaniu nie tylko ocalamy naszą narodową tożsamość, ale również dbamy o wspólnotę, którą tworzą wszyscy przyjaciele Rzeczypospolitej - napisał w liście wojewoda.

W uroczystości udział wzięli również poseł na Sejm RP Leszek Galemba, starosta kolski Robert Kropidłowski oraz samorządowcy reprezentujący powiat kolski.

Autor: Anna Jost-Prześlakowska
Data utworzenia: 10.09.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.09.2020 - 13:00