Wielkopolska: ponad 34 mln dla trzeciego sektora w latach 2017-2019

Ponad 34 mln zł przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych z Wielkopolski w latach 2017-2019. W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się dziś kolejna krajowa konferencja „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

W spotkaniu wzięli udział wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, prezes zarządu PFRON Marlena Maląg, dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON Anna Skupień, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

- Szeroka koalicja na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w skład której obok PFRON wchodzą ministerstwo, samorządy i organizacje pozarządowe, służy wsparciu osób z niepełnoprawnościami, ich aktywizacji zawodowej i społecznej - podkreśliła prezes Marlena Maląg. Poprzez spotkania z przedstawicielami trzeciego sektora fundusz zbiera informacje o tym, co jeszcze osobom niepełnosprawnym jest potrzebne - dodaje.

W latach 2017-2019 ze środków PFRON zrealizowane zostały w sumie 142 projekty z terenu województwa wielkopolskiego na łączną kwotę ponad 34 mln zł. Skorzystało z nich ponad 17,2 tys. osób z niepełnosprawnościami. Wśród organizacji pozarządowych, które w tym czasie otrzymały najwyższe dofinansowania, są m.in.: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” (3 mln zł), Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik (724 tys. zł) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Równy Start” (539 tys. zł).

W Wielkopolsce funkcjonuje 71 środowiskowych domów samopomocy i 1 klub samopomocy, które zapewniają łącznie 2451 miejsc. Jak poinformowała wicewojewoda Aneta Niestrawska, jeszcze w tym roku planowane jest utworzenie kolejnych placówek, m.in. na terenie powiatu złotowskiego i grodziskiego, co znacząco przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług środowiskowych. 

Konferencja zorganizowana przez wojewodę wielkopolskiego we współpracy z PFRON była kolejną w cyklu konferencji ogólnopolskich. Wcześniej takie spotkania odbyły się już w Zielonej Górze, Kielcach, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie. Celem spotkań organizowanych we wszystkich województwach, jest tworzenie dobrej koalicji na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Według raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor „2018. Kondycja organizacji pozarządowych” w 2018 roku w Polsce istniało 143 tys. organizacji, w tym 117 tys. stowarzyszeń. Od 2015 roku PFRON sukcesywnie zwiększa środki w planie budżetowym, które są przekazywane organizacjom pozarządowym działającym w najważniejszych obszarach życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. Na realizację przedsięwzięć proponowanych przez partnerów społecznych, PFRON przeznaczy w tym roku 278 971 000 zł.

Ponadto ponad miliard złotych fundusz przekazuje samorządom - województwom i powiatom - na realizację programów sprzyjających zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz niwelujących bariery architektoniczne, w których udział biorą również organizacje pozarządowe. Dofinansowanie ze środków publicznych otrzymuje w ten sposób 712 Warsztatów Terapii Zajęciowej i 115 Zakładów Aktywności Zawodowej w całej Polsce.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 10.05.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.05.2019 - 13:25