Wizyta wicewojewody Anety Niestrawskiej w gminie Kleczew

Na zaproszenie Burmistrza Mariusza Musiałowskiego wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska złożyła wizytę w Kleczewie. Głównym punktem programu było uroczyste otwarcie drogi gminnej współfinansowanej w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - kosztowała w sumie 1708896,10 złotych, dofinansowanie z rządowego programu wyniosło 854448,00 złotych. Symbolicznego przecięcia wstęgi w imieniu wojewody wielkopolskiego dokonała wicewojewoda Aneta Niestrawska, poseł na Sejm Leszek Galemba, burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski oraz lokalni samorządowcy.

Fundusz Dróg Samorządowych to jeden z fundamentalnych programów rządu Prawa i Sprawiedliwości. - Polska potrzebuje dobrych połączeń komunikacyjnych, przede wszystkim dróg powiatowych i gminnych. FDS to ogromne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, to budowa nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Dobrze utrzymana infrastruktura przełoży się na szybki i zrównoważony rozwój gospodarczy kraju - lepsze drogi to większe szanse na inwestycje i nowe miejsca pracy, podróże pomiędzy mniejszymi miejscowościami są łatwiejsze i bezpieczniejsze, a mieszkańcy zyskują nowe szanse. Pamiętajmy, że FDS to największe w historii wsparcie rządowe na modernizację i budowę dróg lokalnych. Bardzo się cieszę, że gmina Kleczew również takie wsparcie otrzymała - mówiła wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie "Kleczewskiej Malty" - terenu rekreacyjnego powstałego na terenach pokopalnianych, a także krótkie spotkanie z seniorami, którzy już od przyszłego roku będą spędzali czas w Klubie Senior Plus, powstającym dzięki rządowemu wsparciu. Gmina Kleczew otrzymała na ten cel blisko 100.000 złotych.

Autor: Anna Jost-Prześlakowska
Data utworzenia: 15.09.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.09.2020 - 15:15