Wojewoda podsumował programy rządowe realizowane w 2019 roku

Pomoc społeczna, infrastruktura i bezpieczeństwo to tylko niektóre z zagadnień objętych rządowymi programami, których realizację w kontekście minionego roku podsumował dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wspólnie z wicewojewodą Anetą Niestrawską. W ramach sztandarowego programu rządowego Rodzina 500+, od początku jego istnienia do wielkopolskich rodzin trafiło blisko 9 mld zł. Tylko w ubiegłym roku samorządy uzyskały na wypłatę świadczeń 3 mld 102 mln zł. Z tej pomocy skorzystało 690 tys. dzieci.

- Program, za który dziękują nam samorządowcy, to Fundusz Dróg Samorządowych. To największe do tej pory wsparcie w przebudowę i modernizację wielkopolskiej lokalnej infrastruktury drogowej o wartości 412 mln zł. Skala inwestycji w 2019 roku była rekordowa - mówił wojewoda Łukasz Mikołajczyk. W ramach FDS powstało 268 drogowych inwestycji gminnych i powiatowych. Roboty budowlane były prowadzone na 395 km dróg w Wielkopolsce. W minionym roku zawarto także pierwsze umowy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na łączną kwotę 447 tys. zł. Środki posłużyły organizacji 87 linii autobusowych o łącznej długości ponad 4500 km.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki dofinansowywał także organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do wyjazdowych form aktywnego spędzania czasu wolnego. - Dzięki 670 tys. zł na wakacje w 2019 roku mogło wyjechać blisko 5,5 tys. dzieci i młodzieży - dodaje Łukasz Mikołajczyk. Szerokie wsparcie w ubiegłym roku uzyskała także służba zdrowia. Z programu wymiany ambulansów aż 14 dysponentów uzyskało dofinansowanie do zakupu karetek w kwocie 400 tys. zł na każdy ambulans. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 5 mln 600 tys. zł.

Pomocą finansową objęte zostały także osoby posiadające status repatrianta. - W 2019 roku na zapewnienie mieszkania dla 6 rodzin w Poznaniu, Kaliszu, Nowym Tomyślu, Rawiczu, Szamotułach wydano 847 tys. zł. Na aktywizację zawodową przeznaczono 4 mln 937 tys. zł - tłumaczyła wicewojewoda Aneta Niestrawska. W 2019 roku w Środzie Wielkopolskiej uruchomiono ośrodek adaptacyjny dla repatriantów „Rodak”. 

Łączna kwota wydatków na realizację programów rządowych w województwie wielkopolskim wyniosła ponad 3 mld 800 mln zł.

Wojewoda Łukasz Mikołajczyk przedstawił także plany na 2020 rok. Wśród priorytetów wymienił między innymi spotkania z samorządowcami w terenie, wyrównywanie różnic regionalnych w Wielkopolsce dzięki wykorzystaniu takich programów jak Fundusz Dróg Samorządowych czy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Poza tym wojewoda zamierza powołać zespół ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także wykorzystać narzędzia, którymi operuje administracja zespolona. Wśród kolejnych planów jest powołanie rad. - Powołam Radę Rozwoju Regionalnego oraz Radę ds. Czystego Powietrza. W 2020 roku zintensyfikujemy również działania Rady Rodziny. Czeka nas dużo pracy, ale jesteśmy gotowi - dodaje Łukasz Mikołajczyk.   

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 07.01.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 07.01.2020 - 15:05