Wojewoda powołał zespół ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

W Dniu Bezpiecznego Internetu wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wręczył w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu akty powołania członkom Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

Głównym celem zespołu będzie wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z dostępem do Internetu. Interdyscyplinarny zespół ma się skupić na zagrożeniach wynikających z uzależnienia (info- czy fonoholizm), cyberprzemocy, szkodliwych treści o charakterze seksualnym czy związanych z pornografią dziecięcą.

Wydarzeniu towarzyszyła konferencja "Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałania zagrożeniom", podczas której specjaliści różnych dziedzin nakreślali przed nauczycielami, rodzicami i opiekunami skalę problemów, z jakimi obecnie mierzą się uczniowie oraz przedstawiali rozwiązania, które pomagają chronić młodych użytkowników nowych technologii.

Dzień Bezpiecznego Internetu ma propagować działania na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, zaznajamiać rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promować pozytywne wykorzystywanie Internetu. - Jestem przekonany, że warto łączyć siły różnych instytucji, by definiować zagrożenia, z jakimi obecnie mierzą się dzieci i młodzież oraz wypracować rozwiązania, które pomogą chronić młodych użytkowników nowych technologii - mówił wojewoda Łukasz Mikołajczyk. 

Spotkanie poprzedził briefing prasowy z udziałem sekretarza stanu w ministerstwie cyfryzacji Adama Andruszkiewicza, wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka oraz przedstawicieli zespołu. List okolicznościowy do uczestników konferencji przesłała także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W skład zespołu powołanego przez wojewodę weszli: 

 • Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga
 • Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Matczak
 • Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny gen. bryg. dr n. med. Andrzej Trybusz
 • Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
 • Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego dr inż. Cezary Mazurek
 • Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu Agnieszka Pachciarz
 • Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marek Grefling
 • Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Poznaniu Michał Stawrakakis
 • Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim Maria Gryczka
 • przedstawiciel Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim prof. UAM dr hab. Michał Michalski
 • przedstawiciele Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii: Prezes Fundacji psycholog Bogna Białecka oraz pedagog  Aleksandra Gil.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 11.02.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.02.2020 - 15:25