Wojewoda z wizytą w powiecie jarocińskim

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński odwiedził dziś powiat jarociński. W trakcie wizyty uczcił wspólnie z władzami samorządowymi pamięć przywódcy okręgu VI Powstania Wielkopolskiego - majora Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego, zapoznał się z funkcjonowaniem powszechnego punktu szczepień, realizacją inwestycji współfinansowanych z programów rządowych oraz podpisał umowę na budowę drogi Żerków - Komorze.

Pierwszym punktem wizyty było podpisanie umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja, która dofinansowana została kwotą 11 426 523 zł pozwoli na gruntowną przebudowę drogi powiatowej Żerków - Raszewy - Komorze.

Umowę o dofinansowaniu inwestycji wraz z wojewodą podpisali: starosta jarociński Lidia Czechak, wicestarosta jarociński Katarzyna Szymkowiak i skarbnik powiatu Jacek Jędrzejak. Wśród zaproszonych gości obecni byli posłowie na Sejm RP - Andżelika Możdżanowska, Katarzyna Sójka, Tomasz Ławniczak oraz Jan Mosiński.

Zgodnie z zapisami umowy wkład własny starostwa wynosi blisko 5 mln zł. Z budżetu gminy Żerków na realizację zadania zostanie przekazana kwota ponad 2 mln 400 tys. zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 70% wartości całkowitej projektu.

- Wielkopolska otrzymuje duże środki z programów rządowych. Dodatkowo samorządy dobrze korzystają z tych środków. Powiat jarociński jest jednym z liderów. Od 2016 roku w tym powiecie powstało 14 inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych - podkreślił wojewoda Michał Zieliński. Jak dodał, przebudowa drogi wpłynie bardzo korzystnie na rozwój regionu i przyczyni się do poprawy jakości życia jego mieszaków.

Zadanie obejmuje łącznie przebudowę ponad 9 km dróg powiatowych - od Żerkowa, ul. Jarocińskiej, poprzez skrzyżowanie z drogą nr 4181, a kończąc na planowanym do przebudowy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4192 w Komorzu.

- To dla nas zaszczyt, że możemy dziś gościć wojewodę Michała Zielińskiego. Jesteśmy dumni, że właśnie ta inwestycja zrealizowana będzie na terenie naszego powiatu. To jedno z największych dofinansowań w historii. Są to inwestycje skierowane do ludzi. Ścieżki rowerowe to także bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a to jest dla nas największy priorytet - mówi starosta jarociński Lidia Czechak.

Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie na całej długości przebudowywanego odcinka nowej nawierzchni jezdni, budowę chodników, przebudowę i przebudowę przejść dla pieszych, budowę drogi rowerowej dwukierunkowej w Przybysławiu, przebudowę 4 przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony, remont mostu na rzece Lutynia. W roku 2021 zaplanowane jest wszczęcie postępowania przetargowego. Termin realizacji zaplanowano na 3 lata.

- Podpisanie w powiecie jarocińskim pierwszej umowy z przyznanej Wielkopolsce puli 240 mln zł jest przykładem dobrej współpracy i dobrze zdefiniowanych potrzeb mieszkańców - mówił wojewoda podczas spotkania z samorządowcami. Podziękował też za dobrą współpracę w walce z pandemią. Dziś do szpitala powiatowego trafiły z magazynów wojewody respiratory dla chorych na COVID-19.

Kolejnym punktem wizyty było złożenie kwiatów pod pomnikiem mjra Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego w parku im. Gorzeńskiego u zbiegu ulic Hallera i Śródmiejskiej w Jarocinie.

Major Zbigniew hr. Ostroróg - Gorzeński był dowódcą pierwszej w Wielkopolsce Rady Żołnierskiej z 1918 roku. Wspierał m.in. skauting, działalność Towarzystwa Pomocy Naukowych i Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz był zaangażowany w działalność patriotyczną. W okresie zaborów dbał o to, aby polskie dzieci mogły pobierać naukę w polskiej szkole. Był inicjatorem budowy pomnika poświęconego powstańcom. W 1920 roku Rada Miejska nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Park Gorzeńskiego ma charakter edukacyjny oraz stanowi ważny punkt tożsamości, pamięci i przywiązania mieszkańców Jarocina do Powstania Wielkopolskiego.

Następnie wojewoda Michał Zieliński wraz z władzami powiatu zapoznał się z realizacją prac na budowie ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków, której zakończenie przewidziane jest 30 listopada 2021 roku. To prawie siedmiokilometrowa trasa, która powstaje przy 50% dofinansowaniu z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, a całkowity koszt inwestycji to 5 677 475,71 zł.

Na zakończenie wizyty, wojewoda odwiedził punkt szczepień populacyjnych w Żerkowie. 

Żerków to drugie największe po Jarocinie miasto na terenie powiatu. To właśnie tutaj, w ramach Narodowego Programu Szczepień, umiejscowiony został populacyjny punkt szczepień. Działa on od 5 maja, a do końca miesiąca szczepionkę na Covid-19 przyjmie tam 2680 osób. Punkt działa przy ulicy Kolejowej w wyremontowanym budynku byłej szkoły, gdzie teraz znajduje się Centrum Aktywności Lokalnej. Budynek jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Pielęgniarki, które pracują w punkcie, zapewnia jarociński szpital. Placówka powstała we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Jarocinie. Żerków zapewnia zaplecze techniczne, a lecznica część sprzętu oraz personel.

Autor: Maciej Parysek
Data utworzenia: 13.05.2021
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.05.2021 - 11:37