Zakup sprzętu medycznego dla WCO

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński oraz profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu podpisali dziś cztery umowy na zakup sprzętu medycznego dla WCO w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W wydarzeniu udział wzięli również: minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, dyrektor wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz oraz posłowie Tadeusz Dziuba i Bartłomiej Wróblewski.

Podpisane dziś umowy pozwolą na zakup akceleratora do radioterapii, mammografu cyfrowego dla filii WCO w Kaliszu, stacji planowania leczenia oraz aparatu HDR do brachyterapii. Zakup realizowany będzie ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach ogłoszonego konkursu na realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych przy udziale środków własnych WCO na poziomie 15%.

Wartość dofinansowania to blisko 10 mln złotych.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 09.09.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 09.09.2019 - 21:25