Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W związku z  trwającymi  w Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przygotowaniami do wdrożenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, w lutym bieżącego roku zostaną ogłoszone otwarte konkursy dotacyjne.

Będą to konkursy w ramach następujących priorytetów Programu:

  • Priorytet 1a - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;
  • Priorytet 3 -  Rozwój instytucjonalny lokalnych  organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
  • Priorytet 4 - Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;
  • Priorytet 5 - Wsparcie doraźne.

W związku z faktem, że PROO  jest  nowym  instrumentem wsparcia organizacji  społeczeństwa obywatelskiego konieczne jest  możliwie szerokie  informowanie nt działań, które mogą uzyskać  dofinansowanie w ramach Programu.

W dniu 21 lutego 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa wielkopolskiego, w trakcie którego przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności  przedstawi:

  • założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
  • zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach,
  • praktyczne wskazówki, jak wypełniać wnioski o dotacje.

Miejsce spotkania Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18 , sala sesyjna budynek A I piętro.

Czas spotkania  21 lutego 2019 rok, godzina 13.00 -15.00.

Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać pod numerem telefonu 61 854 12 78, lub na adres mailowy: krupecka@poznan.uw.gov.pl

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 06.02.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.02.2019 - 15:19