Zaopatrzenie w wodę

Woda (H2O) - jako niezbędny element do życia i funkcjonowania człowieka powinna charakteryzować się czystością mikrobiologiczną oraz zawartością związków nieorganicznych i organicznych w ilościach nie przekraczających ustalonych norm. Jest najbardziej uniwersalnym rozpuszczalnikiem, nieorganicznych i organicznych związków chemicznych, występującym w przyrodzie. 

Do celów spożywczych, bytowych i przemysłowych pozyskiwana jest z naturalnych źródeł wody (otwartych lub głębinowych), poprzez urządzenia zaoptrzenia w wodę, którymi są:

  • wodociągi komunalne i wiejskie zaopatrujące ludność miast i wsi;
  • wodociągi przemysłowe zaopatrujące w wodę zakłady produkcyjne i w wielu przypadkach okoliczną ludność;
  • studnie awaryjne, które stanowią studnie publiczne, zakładowe (w tym studnie rezerwowe ujęć wodociągowych spełniające wymóg zasilania z zespołu prądotwórczego), a także wyznaczone studnie prywatne, które w warunkach specjalnych będą ogólnodostępne. Źródłem wody do zaopatrzenia ludność w wodę w tych warunkach, stanowić będą również zbiorniki wody czystej w układach wodociągowych.

Woda uznana za nadającą się spożycia i potrzeb gospodarczych nie może zawierać:

  • skażeń promieniotwórczych;
  • skażeń toksycznym substancjami chemicznych;
  • zakażeń bakteriologicznych;
  • związków mineralnych - w stężeniach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka.

Za warunki specjalne należy uznać: wystapienie skażeń, zakażeń, klęski żywiołowej i wojny.

Publiczne urządzenia zaopatrzenia w wodę powinny w warunkach specjalnych zapewnić odbiorcom dostawę wody w ilościach określonych dla okresów ograniczonych dostaw.
Wymogi projektowo-techniczne, eksploatacyjne i organizacyjne funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę określają "Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych"

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin § 3. pkt 13.
Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności, wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych.

Autor: Włodzimierz Choryński
Data utworzenia: 08.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.06.2021 - 14:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.06.2021 - 10:46