Zarządzenie nr 242/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej