Zarządzenie nr 337/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2022 r.

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 06.07.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.07.2022 - 14:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.07.2022 - 14:35