Zarządzenie nr 84/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie Zespołu do oceny wniosków o przyznanie dotacji w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”