Zasady rejestracji wizyt

Regulamin internetowej rejestracji wizyty

 1. Rezerwacja internetowa dostępna jest jedynie z terytorium Polski.
 2. Dokonując rezerwacji wizyty, w polu „Imię i nazwisko” należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku/uzupełnienie/odbiór dokumentów.
 3. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (np. członkowie rodzin) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób (w tym małoletnich dzieci).
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania klienta, dokonując rezerwacji internetowej należy podać dane osobowe mocodawcy, tj. osoby, której dotyczy wniosek.
  W celu realizacji umówionej wizyty, należy udać się na ul. Kościuszki 95 w Poznaniu na wyznaczoną godzinę. Nie pobiera się biletu na monitorze dotykowym automatu biletowego.
 5. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu „Imię i nazwisko” nie będą obsługiwane.
 6. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością ponownej jej rezerwacji.
 7. Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja.
 8. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 9. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 10. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 11. Nie ma możliwości anulowania wizyt.
 12. Pobranie obowiązujących formularzy wniosków, uzyskanie wstępnych informacji na temat procedur możliwe jest bez wcześniejszej rezerwacji w poniedziałki w godz. 15.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 13.00 – 14.00.
Autor: Olga Hydzik
Data utworzenia: 03.08.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.08.2018 - 08:52
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 28.09.2018 - 11:03