Zasady rejestracji wizyt

Regulamin internetowej rejestracji wizyty w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego:

 1. Rezerwacja internetowa wizyty dostępna jest jedynie z terytorium Polski.
 2. Dokonując rezerwacji w polu „Imię i nazwisko” należy wskazać dane osoby, której dotyczy wizyta.
 3. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (np. członkowie rodzin) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób, w tym małoletnich dzieci.
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, dokonując rezerwacji wizyty należy podać dane osobowe mocodawcy, tj. osoby, której dotyczy wizyta.
 5. Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja.
 6. Godzina wizyty jest określona orientacyjnie. Jej rozpoczęcie może ulec opóźnieniu z uwagi na obsługę poprzedniego klienta.
 7. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością dokonania jej ponownej rezerwacji.
 8. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której dokonano rezerwacji wizyty. Osoby inne od wskazanych w polu „Imię i nazwisko” nie będą obsługiwane.
 9. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 10. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 11. W celu realizacji umówionej wizyty należy 5 minut przed zarezerwowaną godziną wizyty pobrać kartę gościa urzędu w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (hol główny urzędu).


Kliknij, aby przejść do systemu rezerwacji

Autor: Olga Hydzik
Data utworzenia: 03.08.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.08.2018 - 08:52
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 01.06.2020 - 11:31