Zatrzymanie i anulowanie paszportu

Kiedy paszport zostanie zatrzymany i anulowany?

  1. Funkcjonariusz publiczny, uprawniony do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, w przypadku stwierdzenia, że dokument paszportowy okazany przez jego posiadacza figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen lub w bazie danych Interpolu, jest obowiązany zatrzymać ten dokument i przekazać do dowolnego wojewody.
  2. Funkcjonariusz Straży Granicznej, w przypadku zgłoszenia się do odprawy granicznej osoby, której dokument paszportowy jest nieważny, fizycznie anuluje dokument paszportowy i przekazuje go do dowolnego wojewody albo zwraca anulowany dokument paszportowy dotychczasowemu posiadaczowi tego dokumentu, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania anulowanego dokumentu paszportowego.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 08:19
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2022 - 11:44