Bezpłatne szkolenie dla podmiotów leczniczych

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia aktualnie realizuje ogólnopolski projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług Medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Celem projektu jest upowszechnienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji i wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia EDM.

Już od listopada, w całej Polsce ruszają bezpłatne szkolenia dedykowane podmiotom leczniczym wykonującym szpitalną działalność leczniczą oraz podmiotom leczniczym wykonującym podstawową opiekę zdrowotną, które posiadają aktualny Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, rejestracji na szkolenie są dostępne w poniższym linku: https://www.csioz.gov.pl/projekty/realizowane/akademia-csioz/

Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 13.11.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.11.2019 - 10:42
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.11.2019 - 10:43