Konkurs dotyczący profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs dotyczący profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca finansowany z Funduszy Europejskich.

Konkurs kierowany jest do podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ na udzielanie świadczeń na leczenie szpitalne i ambulatoryjne z zakresu kardiologii. 

Najważniejsze założenia konkursu to:

  • aktywna profilaktyka - porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,
  • przeprowadzenie badania genetycznego  u pacjentów kwalifikujących się do badań,
  • edukacja prozdrowotna grupy docelowej pacjentów w kierunku podniesienia świadomości, wczesnego rozpoznawania i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
  • edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej i wczesnego wykrywani chorób układu sercowo – naczyniowego,
  • akcja informacyjna zachęcająca do włączenia się do programu, skierowana do pacjentów, lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy i organizacji pozarządowych.

Grupą docelową działań profilaktycznych (oprócz personelu medycznego) są osoby aktywne zawodowo, które w ostatnich 5 latach nie leczyły się na choroby układu sercowo-naczyniowego i nie korzystały z Programu Chorób Układu Krążenia.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej http://zdrowie.gov.pl/nabor-436-konkurs_profilaktyka_miazdzycy_tetnic_i.....

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.07.2018 - 12:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.07.2018 - 08:23