Nowe formularze IOWISZ

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1128) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy:

  •  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1347),
  •  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1348).

Zmiana przepisów spowodowała także zmianę wzoru formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Do pobrania:

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 23.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.07.2018 - 13:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.07.2018 - 14:03