Pismo Ministra Zdrowia z 24.04.2014 r. w sprawie akredytacji jednostek posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia oraz nowych jednostek