Pismo Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2014 r. w sprawie procedury akredytacji jednostek do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów w modułowym systemie specjalizacji