Pismo Wiceministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie konkursu pn. Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej na realizatorów projektów dotyczących przygotowania i wdrożenia działań projakościowych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń ..

... zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Autor: Izabela Pawlak
Data utworzenia: 23.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.05.2017 - 08:40