Postępowanie przeciwepidemiczne w związku z pojawieniem się w podmiocie leczniczym osoby z podejrzeniem zachorowania na odrę