Powołanie Komisji opiniującej oferty złożone przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie zadań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, w ramach konkursów ogłoszonych przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2017 roku