Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o odbywanie danego szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 1 - 31.10.2016 r.

 Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 1 - 31.10.2016 r. zatwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego

Identyfikacją osoby zakwalifikowanej i niezakwalifikowanej jest numer wniosku o rozpoczęcie specjalizacji z systemu WORS.

 Informacja dla lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

 Informacja dla lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne zostało przeprowadzone zgodnie z art. 16c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464, z późn. zm.) oraz aktem wykonawczym - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26).

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego zał. nr 12 do ww. rozporządzenia.

W postępowaniu konkursowym uwzględnia się:

  • w trybie rezydentury
    • w przypadku lekarza wynik LEP/LEK
    • w przypadku lekarza dentysty wynik LDEP/LDEK
  • w trybie pozarezydenckim
    • w przypadku lekarza wynik LEP/LEK, w przypadku lekarza dentysty wynik LDEP/LDEK,   albo jeżeli lekarz posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty wynik   egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II  stopnia albo PES,
    • oraz punkty dodatkowe określone w § 5 ust.2 pkt.3 ww. rozporządzenia.
Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 02.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.11.2016 - 08:04