Zdarzenia medyczne - udzielanie informacji

W związku z koniecznością ochrony danych osobowych, udzielanie informacji dotyczących spraw prowadzonych w Wojewódzkiej Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu – odbywa się wyłącznie drogą mailową na wcześniej podany i zweryfikowany przez Urząd adres mailowy.

Wnioski o informacje można przesyłać na adres: zdarzenia.medyczne@poznan.uw.gov.pl lub za pośrednictwem sekretariatu Wydziału Zdrowia na adres: zd@poznan.uw.gov.pl

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 12.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.10.2017 - 11:07