Zespół Ochrony Zdrowia w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu powołana jest zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.).

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu  powołany został Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.

Ze strony rządowej w skład Zespołu wchodzą:

  1. Damian Marciniak - Dyrektor Wydziału Zdrowia

  2. Maria Żórawska - Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia

Więcej… https://www.umww.pl/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego-w-poznaniu

Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 12:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.12.2019 - 14:13