Zmiana programu MALUCH+ 2017, 2018, 2019, 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, z dniem 16 maja 2022 r. nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce.

W związku z powyższym, zmieniony sposób weryfikacji stopnia spełnienia warunku dotyczącego dochowania okresu trwałości w stosunku do miejsc utworzonych ze środków z Programu „MALUCH+” edycji 2017, 2018, 2019 i 2020 obowiązuje do końca listopada 2022 r.  Po tym terminie weryfikacja zapewnienia minimalnego okresu funkcjonowania miejsc następuje zgodnie ze sposobem wskazanym w Programie „MALUCH+” dla odpowiedniej edycji.

Powyższe oznacza, iż już od grudnia 2022 r. powraca konieczność zapewnienia wykorzystania przez dzieci utworzonych miejsc.

Autor: Róża Domżał
Data utworzenia: 31.05.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 31.05.2022 - 11:13
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.06.2022 - 14:51