Album „Polsce wolność wróć! Groby wojenne z okresu powstania styczniowego w Wielkopolsce”

W okresie obchodów 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego z ogromną satysfakcją przedstawiamy album „Polsce wolność wróć! Groby wojenne z okresu powstania styczniowego w Wielkopolsce”. Serdecznie zapraszamy do jego wykorzystania podczas pracy z młodzieżą.

Przedstawiony materiał może być podstawą ciekawej lekcji, wycieczki lub innych zajęć wychowawczych. Może także stać się dobrym punktem wyjścia do samodzielnego, dalszego poznawania historii, impulsem do włączenia się w działania upamiętniające bohaterów polskiej niepodległości, a dla mieszkańców terenów, na których toczyły się powstańcze walki, pozostanie cennym dokumentem niedawnej przeszłości.

Publikacja jest syntezą dwuletnich badań pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na które złożyły się analiza posiadanych materiałów archiwalnych oraz opracowań, monografii i artykułów zamieszczanych w prasie historycznej, a także na stronach internetowych. Materiał ten został zweryfikowany i uzupełniony dzięki kontaktom z placówkami kulturalno-oświatowymi w wielkopolskich gminach, regionalistami, parafiami i zarządcami cmentarzy. Dodatkowo przeprowadzono ewidencję terenową, wykonano dokumentację fotograficzną oraz podstawowe pomiary techniczne. Na kartach albumu znalazły się 34 obiekty grobowe, 10 z nich to groby indywidualne, a 24 – zbiorowe. Wiadomo, że złożono w nich ciała co najmniej 436 osób.

Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej w zakładce:

https://www.poznan.uw.gov.pl/publikacje

Autor: Jarosław Władczyk
Data utworzenia: 25.01.2023
Osoba publikująca: Jarosław Władczyk
Data publikacji: 25.01.2023 - 15:42
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 26.01.2023 - 10:37