Przetargi

Status Nazwa
wszczęty Dostawa przeciwpowodziowych zasobów magazynowych z możliwością składania ofert częściowych
wszczęty Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Remont budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pomieszczenie na poziomie -2
zakończony Remont elewacji budynku C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dotyczącej montażu klimatyzacji w budynkach A i B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
zakończony Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z pielęgnacją zieleni
zakończony Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Usługi sprzątania pomieszczeń związanych z procesem szkoleniowym realizowanym w budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13a w 2019 r.
zakończony Kompleksowa usługa hotelowa i gastronomiczna dla uczestników szkolenia obronnego i zarządzania kryzysowego organizowanego dla starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów z obszaru województwa wielkopolskiego
zakończony Remont pomieszczeń w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Pile ul. Dzieci Polskich 26

Strony