Przetargi i postępowania w trybie podstawowym

Status Nazwa
wszczęty Świadczenie usług pocztowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur WUW
wszczęty Dostawa papieru ksero dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile na rok 2024 i 2025 z możliwością ...
wszczęty Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, ich dzieci oraz osób towarzyszących
wszczęty Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie
wszczęty Wykonanie pomieszczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Wykonanie pomieszczenia socjalnego w budynku „D” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Dostawa 36 sztuk skanerów, 38 sztuk drukarek etykiet i 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A3, z możliwością składania ofert częściowych
wszczęty Zapewnienie dostępności i niezawodności Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją WUWeu poprzez konserwację oprogramowania OfficeObjects® Document Manager w wersji 4.8 i OfficeObjects® Service Broker w wersji 3.1

Strony